บริการ

SERVICES

งานม้วนท่อกลม ท่อเหลี่ยม แฟลตบาร์

งานม้วนท่อกลม ท่อเหลี่ยม แฟลตบาร์ คือ การนำท่อกลม ท่อเหลี่ยม แฟลทบาร์ มาม้วนหรือดัดโค้ง ส่วนใหญ่งานประเภทม้วนดัด จะนำไปใช้งาน
กรอบประตู กันสาด ราวกันตก ราวบันใด แม้แต่โครงหลังคากสามารถดัดได้เช่นกัน เราจะม้วนได้ทั้ง เหล็ก สแตนเลส
อลูมิเนียม ขนาดเล็กสุดอยู่ที่ 3/8″ (3หุน) ท่อใหญ่สุด 3นิ้ว