บริการ

SERVICES

การตัด-พับ

การตัด-พับ คือ กระบวนการพับขึ้นรูปโลหะแผ่น ประกอบไปด้วย การตัด เป็นวิธีการตัดแผ่นโลหะด้วยเครื่องตัดให้ได้รูปร่าง
ตามที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้งานในกระบวนการต่อไป การพับขึ้นรูป (Bending Process) เป็นประบวนการขึ้นรูปโลหะ
ด้วยการพับโลหะขึ้นจากแกนเส้นตรง จนโลหะมีลักษณะโค้งงอ ซึ่งทำให้ชิ้นงานโลหะมีการแปรรูปไปอย่างถาวร
เป็นการทำให้ชิ้นงานโลหะ มีความลึกมากกว่าหรือเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น พับกล่อง ถาด
รางน้ำ ฉาก ตัวยู รางประตู วงกบประตู และรางครอบบิ้วอินต่างๆ โดยจะมีความหนาอยู่ที่ 0.4mm.-6mm.
แล้วแต่ลักษณะของชิ้นงานนั้นๆ